Powrót

EV Ryzyko pożarowe

Nasz drugi projekt badawczy dotyczy bezpieczeństwa pożarowego pojazdu elektrycznego w miejscu jego „nocowania”. Niskie koszty przemieszczania się samochodem elektrycznym są silnie uzależnione od godzin, w których ładujemy auto, czyli od obowiązującej w danej chwili taryfy. Najbardziej efektywne kosztowo jest zatem ładowanie w nocy przy ograniczonym dozorze „elektryka”.

Naszym celem jest zbadanie, czy w sytuacji długotrwałego ładowania przy ograniczonym dozorze występuje podwyższone ryzyko pożarowe dla obiektu budowlanego.