Powrót

Ładowarki EV Stacja gotowa do użytku!

Rekomendujemy rozwiązania techniczne dopasowane do wytycznych użytkownika biorąc pod uwagę ograniczenia techniczne przyłącza i samochodu. Możemy zaoferować także pomoc przy odbiorze stacji ładowania przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Pomoc obejmowałaby przygotowanie odpowiedniej dokumentacji technicznej oraz weryfikacje sposobu wykonania stacji ładowania, na zgodność z wymaganiami stawianymi przez UDT zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie
wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego.