Powrót

System treningowy – poligon elektromobilności – w przygotowaniu

Na podstawie przeprowadzonych badań rynku oraz szkolenia pilotażowego przygotowujemy unikalną usługę szkoleniową. System treningu poligonowego będzie obejmował kompleksowe szkolenie praktyczne. Chcemy pokazać uczestnikom:

  • jak analizować otoczenie stacji ładowania,
  • jak dobrać odpowiednią stację ładowania,
  • jak dobrać pojazd do danej aplikacji,
  • jak przeprowadzić odbiór techniczny stacji ładowania
  • jak serwisować stacje ładownia.

Uczymy jak analizować istniejące obiekty i ich instalacje, aby uniknąć ryzyka POŻARU, który może być między innymi efektem wadliwego montażu stacji ładowania.

Kolejnym elementem treningu poligonowego jest umiejętność zebrania danych energetycznych i ich analizy (profil mocy, THDi, THDu). Pozwala to uzyskać odpowiedź na pytanie: Czy możliwe jest zainstalowanie w budynku zamieszkania zbiorowego jednego lub wielu punktów ładowania o stosunkowo dużej mocy w porównaniu do typowych obciążeń budynku?

Elektromobilność to nie tylko instalacja zasilająca punkty lub stacje ładowania, lecz także urządzenia wykonawcze i ich oprogramowania. Podczas ćwiczeń zespoły same wykonują, w warunkach zbliżonych do normalnej instalacji, takie czynności jak: zasilanie, posadowienie i uruchomienie punktu ładowania AC i DC.

Planujemy również element grywalizacji między zespołami – kto szybciej, lepiej i taniej wykona instalacje. Proces przewidziany jest na etapy: od planowania (opracowanie schematów, wytyczenie trasy przewodów, zaplanowanie zakupu materiałów) przez wykonanie instalacji, sprawdzenie sprawności technicznej, uruchomienie punktu lub stacji ładowania, aż do odbioru UDT.

Ostatnim ogniwem elektromobilności jest pojazd elektryczny – element wykonawczy umożliwiający przemieszczanie się. W ramach STP zaglądamy do wnętrza pojazdu elektrycznego, stosując się oczywiście do istniejących procedur bezpieczeństwa.

Całość systemu treningu poligonowego oparta jest na ćwiczeniach: najpierw pokazujemy, potem pod nadzorem trenera ćwiczymy w zespołach 2 osobowych.

Ze wzglądu na praktyczny charakter treningu jednorazowo możemy zaprosić do nas maksymalnie 10 osób.