Szkolenia

W naszej ofercie można znaleźć szkolenia dotyczące elektromobilności na różnym poziomie zaawansowania.

Przeprowadzamy zarówno szkolenia ogólne przedstawiające fakty i mity elektromobilności, jak i bardziej szczegółowe dotyczące budowy samochodu elektrycznego oraz stacji ładowania. Przeprowadzamy także symulacje odbioru stacji ładowania przez UDT, które znacznie ułatwiają późniejszy odbiór takie stacji.

Aktualne szkolenia

01. System treningowy – poligon elektromobilności – w przygotowaniu

Na podstawie przeprowadzonych badań rynku oraz szkolenia pilotażowego przygotowujemy unikalną usługę szkoleniową. System treningu poligonowego będzie obejmował kompleksowe szkolenie praktyczne. Chcemy pokazać uczestnikom:

  • jak analizować otoczenie stacji ładowania,
  • jak dobrać odpowiednią stację ładowania,
  • jak dobrać pojazd do danej aplikacji,
  • jak przeprowadzić odbiór techniczny stacji ładowania
  • jak serwisować stacje ładownia.

Uczymy jak analizować istniejące obiekty i ich instalacje, aby uniknąć ryzyka POŻARU, który może być między innymi efektem wadliwego montażu stacji ładowania.

Kolejnym elementem treningu poligonowego jest umiejętność zebrania danych energetycznych i ich analizy (profil mocy, THDi, THDu). Pozwala to uzyskać odpowiedź na pytanie: Czy możliwe jest zainstalowanie w budynku zamieszkania zbiorowego jednego lub wielu punktów ładowania o stosunkowo dużej mocy w porównaniu do typowych obciążeń budynku?

Elektromobilność to nie tylko instalacja zasilająca punkty lub stacje ładowania, lecz także urządzenia wykonawcze i ich oprogramowania. Podczas ćwiczeń zespoły same wykonują, w warunkach zbliżonych do normalnej instalacji, takie czynności jak: zasilanie, posadowienie i uruchomienie punktu ładowania AC i DC.

Planujemy również element grywalizacji między zespołami – kto szybciej, lepiej i taniej wykona instalacje. Proces przewidziany jest na etapy: od planowania (opracowanie schematów, wytyczenie trasy przewodów, zaplanowanie zakupu materiałów) przez wykonanie instalacji, sprawdzenie sprawności technicznej, uruchomienie punktu lub stacji ładowania, aż do odbioru UDT.

Ostatnim ogniwem elektromobilności jest pojazd elektryczny – element wykonawczy umożliwiający przemieszczanie się. W ramach STP zaglądamy do wnętrza pojazdu elektrycznego, stosując się oczywiście do istniejących procedur bezpieczeństwa.

Całość systemu treningu poligonowego oparta jest na ćwiczeniach: najpierw pokazujemy, potem pod nadzorem trenera ćwiczymy w zespołach 2 osobowych.

Ze wzglądu na praktyczny charakter treningu jednorazowo możemy zaprosić do nas maksymalnie 10 osób.

02. Samochody elektryczne – fakty i mity

Prowadzimy szkolenia ogólne dotyczące samochodów elektrycznych. Tego typu szkolenie przeznaczone jest dla kierowników floty, przedsiębiorców oraz wszystkich osób zainteresowanych kupnem samochodu elektrycznego. Podczas spotkania omawiamy podstawowe informacje techniczne EV, sytuację EV na rynku polskim i światowym, właściwą eksploatację pojazdów elektrycznych, koszty utrzymania EV, a także obalamy mity dotyczące zasięgu, czasu ładowania i kosztów użytkowania.

Ponadto pochylamy się nad kwestią bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ogólnego poziomu bezpieczeństwa podczas jazdy, jakie gwarantują nam pojazdy elektryczne.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej – zapraszamy do kontaktu!

 

03. Warunki budowy i odbioru publicznych stacji ładowania

Szkolenie skierowane jest do osób, które rozpoczynają działalność jako instalator stacji ładowania. Podczas szkolenia zostaną poruszone między innymi następujące zagadnienia: podstawy elektromobilności, standardy ładowania pojazdów elektrycznych, formalności do wypełnienia przed budową, projektowanie stacji, analiza infrastruktury elektroenergetycznej, proces budowy stacji ładowania oraz proces odbioru technicznego przez UDT.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej – napisz!